1397-11-14
منطق و کنترل فازی

ساده ترین مفهوم منطق و کنترل فازی

منطق و کنترل فازی   چرا منطق ؟ چون پایه و اساسش همون منطق بولی هست که همه کمابیش با اون آشنا هستن. چرا فازی؟ منطق […]