کنترل گشتاور حلقه بسته

1398-06-30
کنترل گشتاور

کنترل گشتاور مستقیم

کنترل گشتاور مستقیم درایو های کنترل دور ( AC , DC ) موجب عملکرد بی سابقه ای در موتور های الکتریکی شده و با تطبیق سرعت […]